Kategorie produktów
Produkty regionalneAGDArt. biurowe i szkolneAntyki i SztukaBiżuteria i zegarkiDom i ogródCzęści motoryzacyjneDla dzieciElektrykaFilmyFotografiaGryHobbyKomputery i InternetKsiążki i czasopismaMebleMotoryzacja i transportMuzykaNarzędziaNieruchomościOdzież i obuwiePrzemysł i energetykaRolnictwo i leśnictwoRTVTelefony i akcesoriaUrodaZdrowieZwierzęta
 
Regulamin
 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
   

 2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

 3. Przedmiotem oferowanym w portalu oferta-regionu mogą być produkty i usługi, którymi obrót  dopuszczają przepisy prawa polskiego i postanowienia niniejszego regulaminu.

 4. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania ( stałego ), wraz z nazwą kraju i województwa, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą użytkownik występuje w portalu oferta-regionu , hasła i innych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.

 5. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej dokonywana jest po podaniu nazwy ( firmy lub spółki) , imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z serwisem oferta-regionu.pl, pełnego adresu siedziby  wraz z nazwą kraju i województwa, NIP, REGON, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą użytkownik występuje w portalu oferta-regionu, hasła i innych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.

 6. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczanie i  przetwarzanie informacji o  swoich danych osobowych przez serwis oferta-regionu. Wszelkie dane osobowe   umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

 7. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych osobowych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek ten nie dotyczy nazwy Użytkownika.

 8. Portal oferta-regionu może poprosić Użytkownika o potwierdzenie danych podanych podczas rejestracji poprzez przekazanie kopii dokumentu tożsamości Użytkownika. Procedura ta ma na celu wyłącznie zweryfikowanie danych Użytkownika, a kopia dokumentów tożsamości zostanie zniszczona przez serwis oferta-regionu po zakończeniu weryfikacji.

 9. Użytkownik zobowiązuje się do chronienia hasła przed osobami trzecimi oraz nie ujawniania go osobom niepowołanym (na wniosek Użytkownika , hasło zabezpieczające może zostać zmienione). Nie zamieszczenia treści niezgodnych z prawem lub mogących stanowić naruszenie prawa lub zasad współżycia społecznego, a w szczególności dotyczących przedmiotów, których wprowadzenie do obrotu jest prawnie zabronione lub ograniczone stosownymi przepisami, naruszających prawa autorskie, a także godzących w dobra osobiste osób trzecich, uwłaczających godności, obrażających uczucia religijne  , a także  nie zamieszczenia zdjęć i tekstów o treści pornograficznej lub erotycznej. Nie zamieszczenia nazw konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 10. Portal oferta-regionu nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób umieszczających ogłoszenia, za oferowane przez nich towary i usługi oraz transakcje przez nich zawarte.

 11. Portal oferta-regionu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w szczególności za ich prawdziwość i rzetelność.

 12. Portal oferta-regionu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w serwisie, prawdziwość i rzetelność opisu, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników   składających ofertę kupna.

 13. Portal oferta-regionu, jego przedstawiciele oraz  pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu oferta-regionu.

 14. Każdy Użytkownik może zamieścić w portalu dowolna liczbę ogłoszeń.

 15. Portal oferta-regionu zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczanych na stronie treści, w szczególności tych ogólnie przyjętych za obraźliwe i naruszające prywatność oraz treści nie spełniających
 16. W ramach załóżenia konta na portalu www.oferta-regionu.pl , za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest, w sposób cykliczny i  bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem.
 17. Usługa subskrypcji Newslettera portalu www.oferta-regionu.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 18. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.oferta-regionu.pl:
  * wpisanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
 19. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

 

 

 
Moje menu:
Darmowa rejestracja
Nazwa:
Ostatnio dodane produkty
Nowe firmy
  © 2018 Oferta Regionu